Uppdaterad 18 mar 2013 Det förgångnas spegel

 

Start
Släktforskning
Det förgångnas spegel
Whisky
Buick 1938
Buick 1955
Buick 1959
Sun West

Det förgångnas spegel innehåller biografier över 75 fotografer som verkat i Nyköping och Oxelösund mellan 1840-1960. Efter utgivningen har nya uppgifter tillkommit för vissa fotografer. Följ länkarna nedan för att ta del av dem.

C J Berggrén

"Det förgångnas spegel" är utgiven i december 1998 av Sörmlands museums förlag i en begränsad upplaga om 500 exemplar. Boken går inte längre att köpa över disk men kan beställas från författaren för 140:- vid avhämtning eller 220:- inkl fri frakt inom Sverige (ISBN 91-87794-20-9). Maila till kontakt@igen.se

Det förgångnas spegel

Nästan alla har gamla fotografier i sina gömmor. Strama porträtt av för länge sedan hädangångna släktingar. Ofta har kunskapen om motiven gått i graven med en tidigare generation, vilket tyvärr leder till att många fotografier helt sonika slängs. Ett oräkneligt antal kulturskatter har försvunnit på detta vis. Man får inte glömma att ett fotografi alltid är ett fruset ögonblick av en svunnen tid, en spegel mot det förgångna som kan förmedla mycket kunskap. Ur ett personhistoriskt perspektiv är det den avporträtterade som hamnar i blickfånget medan klädedräkt, inredning och stilval kan ge kulturhistoriskt intressanta upplysningar. Rent tekniskt kan fotografens utrustning, hjälpmedel och ateljé ge vägledning och information vid datering. Lokalhistoriskt kan stads- och landskapsvyer ge en unik bild av dåtida miljöer och förhållanden. Även de fotografier vi tar idag kommer en gång att bli föremål för gallring. Om vi då varit förutseende och angett motiv, tid och plats ökar chansen att just våra bilder får ett värde för kommande generationer.

"Det förgångnas spegel" av Stefan Hammar. En bok som berättar om de ateljé- och porträttfotografer som verkat i Nyköping och Oxelösund åren 1840-1960. Boken är uppdelad i tre avdelningar. Först ges en kronologisk översikt över fotografiets utveckling ur ett lokalt perspektiv. Därefter beskrivs de fasta ateljéer som funnits. Slutligen vidtar biografier över de fotografer som funnits på orterna under tidsperioden. Bildmaterialet är rikhaltigt och mestadels unikt. Som avslutning kan nämnas att boken innehåller en omfattande notapparat, detaljerade källhänvisningar, bildförteckning samt person- och allmänregister.

"Det här är lokalhistorisk forskning när den är som bäst. En metodisk noggrannhet och en översvallande kärlek till ämnesområdet borgar för en nästan passionerad skildring av en verksamhet som revolutionerat vårt bildseende och vår dokumentation av samtiden. "Det förgångnas spegel" redogör så utförligt för teknikutveckling och rörelseidkare i en svensk småstad att den har ett värde långt utanför hembygdsintressets krets. De tidiga fotografiernas skärpa och fina komposition gör dessutom boken till en fröjd att bläddra i, även för en utsocknes." Jan-Olov Nyström, Södermanlands Nyheter.

Ett varmt tack till de som genom ekonomiskt stöd möjliggjort tryckningen av denna bok.
Erna och Victor Hasselblads Stiftelse
Kungl. Patriotiska sällskapet
Nyköpings kommun
Sörmlands museum

Copyright © Stefan Hammar, 2004. Med ensamrätt.