Uppdaterad 28 nov 2010 Kyrkoräkenskaper

 

Start
Släktforskning
Det förgångnas spegel
Whisky
Buick 1938
Buick 1955
Buick 1959
Sun West

Stora Malm (D)

Mantalslängder årsvis
Mantalslängder A-Ö
Kyrkoräkenskaper
Domböcker
Karta 1677
Information

Här finns avskrifter över kyrkoräkenskaperna för Stora Malm (D) för åren 1640-1703.
Det är två volymer som redovisas, LI:1 1640-1674 och LI:3 1675-1703.

Avskrifterna är inte bokstavstroget återgivna och upptar dessutom enbart de uppgifter som berör gårdar eller personer. Inget annat! Räkenskaperna från 1691 och framåt har jämförts med uppgifter ur längderna för födda, vigda och döda för samma tidsperiod. Det har då visat sig att räkenskaperna till viss del innehåller noteringar om barnbörd, vigslar och avlidna som inte återfinns i längderna. Då jämförelsen överensstämt har datumuppgiften i längderna angetts (inom parantes) i räkenskapernas anteckningsfält.

LI:1+LI:3 1640-1703 - De två räkenskapsvolymerna samsorterade alfabetiskt efter de normerade gårdsnamnen. De utan angivet gårdsnamn återfinns sist i uppställning. Obs att hänvisningar i texten naturligtvis bara gäller då man har avskriften sorterad som den en gång skrevs. Notera då id-postens beteckning och kontrollera uppgiften i nedanstående register.
 

LI:1 1640-1674 - Uppställd som den en gång skrevs. Det vill säga, sida efter sida.
 

LI:1 1640-1674 - Sorterad kronologiskt. Obs att hänvisningar i texten bara gäller då man har avskriften sorterad som den en gång skrevs. Notera då id-postens beteckning och kontrollera uppgiften i ovanstående register.
 

LI:3 1675-1703 - Uppställd som den en gång skrevs. Det vill säga, sida efter sida.
 

LI:3 1675-1703 - Sorterad kronologiskt. Obs att hänvisningar i den avskrivna texten naturligtvis bara gäller då man har avskriften sorterad som den en gång skrevs. Notera id-postens beteckning och kontrollera uppgiften i ovanstående register.
 

Gårdsregister

Länken Information (till höger) leder till en sida med en kort beskrivning av mitt upplägg vid upprättandet av dessa avskrifter. Observera att dessa avskrifter enbart är MIN tolkning. Använd dem med förnuft och kontrollera alltid uppgifterna mot originalet. Rättelser, tolkningsförslag, åsikter etc. mottages tacksamt och kan då förmedlas via mail: kontakt@igen.se

 

Välkommen igen!

Copyright © Stefan Hammar, 2004. Med ensamrätt.