Uppdaterad 15 mar 2013 Mantalslängder årsvis

 

Start
Släktforskning
Det förgångnas spegel
Whisky
Buick 1938
Buick 1955
Buick 1959
Sun West

Stora Malm (D)

Mantalslängder årsvis
Mantalslängder A-Ö
Kyrkoräkenskaper
Domböcker
Karta 1677
Information

Här finns årsvisa avskrifter med min tolkning av mantalslängderna för Stora Malm (D) för alla årgångar mellan 1642 -1715. 

Klicka på önskad bok för att komma till respektive årgång. Boken Gårdar, nästsist på lägsta hyllan, leder till ett gårdsregister. Länken Information (till höger) leder till en sida med en kort beskrivning av kolumnindelningen och mitt upplägg vid upprättandet av dessa avskrifter.

Observera att dessa avskrifter enbart är MIN tolkning. Använd dem med förnuft och kontrollera alltid uppgifterna mot originalet. Rättelser, tolkningsförslag, åsikter etc. mottages tacksamt och kan då förmedlas via mail: kontakt@igen.se

1642 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1684 1685 1686 1687 1688 1689 NY! 1690 NY! 1691 NY! 1692 Stora Malm saknas i 1693 års mtl NY! 1694 NY! 1695 NY! 1696 1699 är i stort sett oläslig Stora Malm saknas i 1700 års mtl 1701 1702 1705 1706 1707 Stora Malm saknas i 1710 års mtl 1715 Gårdsregister Information

Välkommen igen!

Copyright © Stefan Hammar, 2004. Med ensamrätt.