Uppdaterad 15 mar 2013 Mantalslängder A-Ö

 

Start
Släktforskning
Det förgångnas spegel
Whisky
Buick 1938
Buick 1955
Buick 1959
Sun West

Stora Malm (D)

Mantalslängder årsvis
Mantalslängder A-Ö
Kyrkoräkenskaper
Domböcker
Karta 1677
Information

Här finns avskrifter med min tolkning av mantalslängderna för Stora Malm (D) för åren 1642 -1715. Årgångarna har lagts samman och därefter sorterats på normerade gårdsnamn.

Klicka på önskad bok för att komma till respektive begynnelsebokstav. Boken Gård leder till ett gårdsregister. Boken Info liksom länken Information (till höger) leder till en sida med en kort beskrivning av kolumnindelningen och mitt upplägg vid upprättandet av dessa avskrifter.

Observera att dessa avskrifter enbart är MIN tolkning. Använd dem med förnuft och kontrollera alltid uppgifterna mot originalet. Rättelser, tolkningsförslag, åsikter etc. mottages tacksamt och kan då förmedlas via mail: kontakt@igen.se

A B C-D F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V-Z Å Ä Ö Div E Gårdsregister Information

Välkommen igen!

Copyright © Stefan Hammar, 2004. Med ensamrätt.