Uppdaterad 23 mar 2013 C J Berggrén

 

Start
Släktforskning
Det förgångnas spegel
Whisky
Buick 1938
Buick 1955
Buick 1959
Sun West

 

Vem var Daguerreotypisten Carl Johan Berggrén?


C. J. Berggrén var en av Sveriges flitigast resande daguerreotypister under 1840-talet. Mycket har skrivits om hans resande och mer lär komma i tryck men nästan inget om honom som person. Hans ursprung, familj, leverne och slutliga öde tycks ha varit ett okänt kapitel? Jag ska därför försöka bringa lite klarhet i detta utifrån vad jag tror mig ha funnit i källorna.

Carl Johan Berggrén härstammade från en gammal handelsmannasläkt. Farfadern Carl Berggren var handelsman i Norrbärke i bergslagen och en av hans bröder Peter Berggren var handelsman i Stockholm. På farmodern Anna Kristina Wedenbergs sida var åtminstone fyra släktingar handlanden, brukshandelsman Johan Wedenberg i Malma och handelsmännen Carl Wedenberg och Reinholt Baltzar Wedenberg samt kryddkrämare Benjamin Wedenberg i Stockholm. Morfadern var handelmannen och bryggaren Johan Westman Johansson d.y. , gift med Johanna Gerner/Jerner och boendes i en gård vid Repslagaregatan 26, kv Wargen i Adolf Fredriks fsml i Stockholm.Repslagaregatan 26, 1767

Carl Johans far, Carl Fredrik Berggrén var en av tio syskon. Efter moderns död 1795 skingrades syskonskaran och Carl Fredrik hamnade i Stockholm. Där kom han så småningom i kontakt med handelsmannen Pierre Poudret vid Norra Smedjegatan 26, invid Brunkebergstorg . Poudret och hustrun Anna, född Favre, var av Fransk härkomst så det franska språket lär ha varit vanligt förekommande i handelsboden. På hösten 1810 övertog Carl Fredrik klädes- och sidenkramhandel efter Poudret och öppnade handelsboden i egen regi. I juni 1811 vigdes Carl Fredrik Berggrén med demoiselle Johanna Elisabeth Westman och de bosatte sig vid Repslagaregatan i Adolf Fredriks fsml.


Norra Smedjegatan 26, 1799


Carl Johan Berggrén föddes den 29 maj 1814 i Jakobs församling i Stockholm. Han var tredje barnet i en syskonskara av totalt fjorton som kom att födas mellan 1812 och 1830. Med tanke på familjens släkt, bekantskaps- och kundkrets torde uppväxten ha präglats av kontakter med folk från många delar av den europeiska kontinenten . 1830, 16 år gammal, lämnar Carl Johan föräldrahemmet och ger sig ut på en utlandsvistelse som kom att vara i sju år. Med tanke på hur de yngre syskonen senare kom att knyta starka band till Frankrike och Paris är det inte orimligt att tänka sig att Carl Johan var den första i syskonskaran som fick förkovra sig i den Franska huvudstaden. Väl tillbaka i Stockholm igen, senast våren 1838, bosätter han sig vid Drottninggatan 27 och tituleras handelsbokhållare. Vid taxeringen i nov 1838 är han utan kondition (arbetslös).

I augusti 1840 lyser det till äktenskap mellan handelsbokhållare Carl Johan Berggrén och demoiselle Sofia Florentina Wennerberg i Klara kyrka. Hustrun var dotter till skomakarmästare Sven Wennerberg och Margareta Sofia Erling boendes i Stockholm. Paret bosätter sig vid Drottninggatan 98 och Carl Johan lämnar bokhållaryrket och startar diversehandel. Hösten 1841 återfinns de vid Mäster Samuels gränd 63 i Klara fsml där de har svärmodern i hushållet och två hyresgäster. Hösten 1842 får vi reda på att Carl Johan idkade diversehandel vid Drottninggatan 64. När dottern Andriette Sofia Elisabet föds den 3 april 1843 bor de vid Malmskillnadsgatan 3 i Klara fsml och där bor de kvar vid taxeringen i nov 1843.

Den franske daguerreotypisten A. Derville kom till Stockholm i november 1843. Han sökte efter en lämplig ateljélokal men hittade ingen så han lät bygga en ateljé vid Bröderna Davidsons norra paviljong, adress Drottninggatan 71. Våren 1844 började Derville ta till sig betalande elever och Carl Johan Berggrén började som lärling. Berggrén som troligen var väl förtrogen med det franska språket bör ha varit en perfekt elev för Derville som då kunde lära ut sina färdigheter på det egna språket och dessutom fick en elev/assistent som kunde fungera som tolk.

Efter att Carl Johan lärt sig konsten att daguerreotypera började han turnera i landsorten. Han vistades bland annat i Göteborg från maj till september 1844. I poliskammarens register över resande tituleras han "Diversehandlare". Vid taxeringen i november 1844 är han tillbaka i huvudstaden. Familjen bor nu i anslutning till Hötorget, adress Drottninggatan 76 i Klara fsml. Kapten Axel Almfelt var inneboende hos familjen. Han var känd som en av landets få politiska karikatyrtecknare som under Gustaf IV Adolfs regeringsperiod friskt häcklade etablissemanget. Almfelt avled vid nyår 1844.

Sommaren 1845 tillbringades i Stockholm. Dottern Johanna Charlotta Gustava föds vid Drottninggatan 76 den 20 september 1845.

Moderiktigt klädda herrar i samspråk 1846


1846 började Berggrén undervisa i daguerreotypi och var kanske den förste svenske fotograf som tog elever? Redan i juli hade han lämnat Stockolm. Från augusti till mitten av september 1846 var han i Kristianstad. Därifrån for han till Malmö där han vistades en kortare tid. I början av november 1846 var han tillbaka i huvudstaden där familjen bodde vid Dödgrävargränd 20 i Johannes fsml.

Våren 1847 anlände han till Nyköping. I Tidning för Södermanland den 14 maj hade han dubbla annonser varav den ena var på franska. Han tänkte stanna åtta till tolv dagar och utlovade utmärkt utförda porträtt. 

Ateljén var förlagd till stads- och regementsläkare Landgrens gård vid Prästgatan. Själv bodde Berggrén på Rådhuskällaren. Han fortsatte sin resa utmed östkusten och kom till Västervik i början av juni. Därefter besöktes Kalmar i juli, Helsingborg i augusti och Halmstad i september. Från hans besök i Halmstad finns en bevarad daguerreotyp föreställande handlare C. O. Schéle.

C. O. Schéle
[Hallands konstmuseum S 3439]

Från Halmstad fortsatte han till Växjö i mitten av oktober. På väg från Växjö var han även i Lessebo på begäran av brukspatronen. Väl hemma igen hos familjen i Stockholm hopade sin problemen. Hustrun avled i vattusot (ödem) i början av november 1847, samtidigt som de var mitt uppe i en flytt. Carl Johan och döttrarna fick ensamma ta sin nya bostad i besittning vid Skepparegatan 19 i Hedvig Eleonora fsml.

Inte nog med det så hade Carl Johan inte medel nog att hålla sina fordringsägare stången så i januari 1848 lämnade han själv in en konkursansökan till Rådhusrätten. Skulderna uppgick till 1032 Rd Banco medan tillgångarna i boet var 145 Rd Banco. I februari utsågs han att själv förvalta konkursboet och trots två aviseringar är det till slut ingen borgenär som inkommit med några krav när sista tillfälle ges i slutet av juli 1848. Därmed kan Berggrén anse sig skuldfri gentemot sina borgenärer och ser då sin chans att åter komma på fötter. Han inackorderar yngsta dottern Johanna hos grannfamiljen, perukmakare Palm med hustru och barn. Den äldre dottern är fem år och det verkar som om hon får slå följe med fadern då han ger sig iväg på en Norrlandsturné i aug 1848.

Carl Johan tycks inte ha vistats i Stockholm vid mantalsskrivningen sent 1848 men i januari 1849 vistades han en kortare tid i Örebro. Därefter är det knapphändigt med uppgifter om hans fortsatta leverne men den äldsta dottern, Andriette blir placerad som fosterbarn hos handlare Källmodin med familj vid Stora Badstugatan i Adolf Fredriks fsml och finns där 1850. Det troliga är att hon fosterhemsplacerades i samband med att fadern lämnade Sverige och reste till Paris. Carl Johans broder Fredrik Berggrén med hustru Marie Asker hade då redan bott och arbetat i Paris några år och även passat på att ändra efternamnet och kallade sig Bergeron. Bröderna Anton och Abraham Berggrén, som båda var utbildade skräddare, samt systern Matilda fanns med säkerhet i Paris 1853. Släkten Berggrén hade således starka band till Frankrike och Paris och det kan ju ha varit anledning nog för att Carl Johan skulle lämna Sverige och sina döttrar. Troligen fick ingen av döttrarna återse sin far för den 16 augusti 1851 avled han i Paris.

Döttrarnas och syskonens fortsatta liv och öden kommer att publiceras längre fram. Den genealogiskt intresserade kan klicka på släktträdet för att få veta lite mer om Carl Johan Berggréns släkt

Jag tar tacksamt emot information och upplysningar om Carl Johan och släkten Berggrén. Maila till shXigen.se (ersätt X med @) så hör jag av mig.

Välkommen igen!

Copyright © Stefan Hammar, 2013. Med ensamrätt.